W dniu 25 maja br. zakończył się kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla grupy 5 osadzonych finansowany z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Służba Więzienna nieprzerwanie realizuje szereg oddziaływań resocjalizacyjnych. Wśród nich są kursy przyuczające do wykonywania określonego zawodu. Osadzeni w trakcie odbywania kary mają możliwość zdobycia wielu umiejętności praktycznych w zawodzie m.in.: ogrodnika, glazurnika, malarza czy opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Opieka nad osobą niepełnosprawną lub starszą, a często i jedno i drugie, jest absorbująca i trudna. Nie ulega wątpliwości, że trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Opiekun osób starszych to wymagająca, ale i satysfakcjonująca praca. Polacy są jednym z najszybciej starzejących się krajów w Unii Europejskiej. Mamy jeden z największych przyrostów osób w wieku senioralnym, a jednocześnie brakuje specjalistów zajmujących się zdrowiem osób starszych. Również w zakładach karnych znajdują się osoby starsze i niepełnosprawne, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach i funkcjonowaniu. Od momentu przyjęcia osoby starszej do zakładu, istotnym zadaniem kadry penitencjarnej jest bezzwłoczne reagowanie na trudne momenty związane z odbywaniem przez nią kary.

Szkolenie dla skazanych podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Pierwsza dotyczyła m.in. aspektów starzenia, podstawowej wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji, roli i zadań opiekuna osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, współistniejących schorzeń wieku starczego, a także żywienia seniorów. Część praktyczna natomiast zawierała wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych, ogólną rehabilitację osób niepełnosprawnych, a także pomoc w leczeniu i pielęgnacji pacjentów w wieku senioralnym. Organizacja takich kursów w jednostkach penitencjarnych sprzyja uwrażliwianiu ogółu osadzonych na szczególną sytuację osób starszych i niepełnosprawnych, kształtuje postawę akceptacji i poszanowania ich odmienności, rozwija empatię.

Opracowanie i zdjęcia: por. Joanna Karpeta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej