Jesienią ubiegłego roku Nadleśnictwo Radom zawarło z Aresztem Śledczym w Radomiu porozumienie, umożliwiające dwustronne dziania na rzecz lokalnej przyrody.

W zakresie współpracy jednostek zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

- w ramach programów resocjalizacji sprzyjających przygotowaniu do readaptacji społecznej zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno - informacyjne przez pracowników Nadleśnictwa wspólnie z kadrą Aresztu Śledczego,

- zostały przekazane za pośrednictwem radiowęzła w Areszcie Śledczym informacje z zakresu ochrony przyrody, co umożliwiło rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych,

- w ramach realizacji programów resocjalizacji, wykonane zostały w pierwszej turze budki lęgowe dla ptaków.

W ramach współpracy zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjno-informacyjne przez pracowników Nadleśnictwa wspólnie z kadrą Aresztu Śledczego. Wykonane zostały także w pierwszej turze budki lęgowe dla ptaków. Nadleśnictwo Radom przygotowało i przekazało niezbędne materiały tj. deski, wkręty, gwoździe i schematy do konstrukcji budek lęgowych

Akcja odbywała się pod hasłem ,,Lasy dla więźniów, więźniowie i lasy dla przyrody” i wzięło w niej udział 7 osadzonych, którzy w ciągu 11 spotkań, w ramach programu resocjalizacyjnego kształtującego postawy społeczne, w tym ekologiczne, wykonali 200 budek lęgowych dla ptaków zamieszkujących Radom i okolice. 

Budki lęgowe są ważnym elementem ochrony lasu i przyrody. Dzięki ich wywieszeniu zwiększa się liczba miejsc do gniazdowania ptaków, co wpływa także na zwiększenie bioróżnorodności leśnego świata.

 

 

opracowanie: sierż. Michał Słowiński 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej