Mediacja jest sposobem na rozwiązywanie konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora strony konfliktu lub sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Mediacje to próby rozwiązania konfliktu bądź sporu w taki sposób, aby satysfakcjonował wszystkie strony. Zadaniem mediatora jest łagodzenie negatywnych emocji bądź napięć w trakcie trwania negocjacji. Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie Sądu Okręgowego w Radomiu „W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.”

W tym roku w w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się spotkanie z przedstawicielką Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu panią Małgorzata Stan – Siewierską która przeprowadziła spotkanie informacyjne dla skazanych dotyczące mediacji. Osadzeni uzyskali informacje czym jest mediacja, jakie są jej etapy i kto może z niej skorzystać. Temat mediacji poruszany jest również przy okazji prowadzenia przez kadrę penitencjarną programów resocjalizacji, gdzie jego uczestnicy uzyskują  podstawową wiedzę na temat mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania konfliktów.

 

st.szer. Karolina Banasiak

.

 

Rozmiar: 42.2 kB
Rozmiar: 3.3 MB
Rozmiar: 3.4 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej