Areszt Śledczy organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu” MINI SALON AUTOPORTRETU” RADOM 2023, w kategorii „ Pokaż twarz swojej miłości” oraz „Pamięć Bohaterek i Bohaterów getta warszawskiego”.

Po raz kolejny w Areszcie Śledczym w Radomiu wyłoniono Zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu Mini Salonu Autoportretu zorganizowanego przez Areszt Śledczy w Radomiu pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków – Okręg Radomski.

 

Zajęcia artystyczne wspomagają proces resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Terapia przez sztukę wspiera resocjalizacje i jest dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Wszelkie prace wykonywane przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności są dla nich pewnego rodzaju terapią, rozwijaniem talentów, dla innych formą spędzania czasu wolnego.

Na konkurs nadesłano 34 prace z całej Polski.

Komisja w składzie:

1. artysta malarz Dariusz Jędrasiewicz

2. artysta grafik Bożena Popławska

3. artysta grafik Janusz Popławski

4. ppłk Robert Piwko – Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu

5. por. Aneta Baran – z-ca kierownika działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Radomiu

6. ppor. Marcin Obremski – st. wychowawca Aresztu Śledczego w Radomiu

 

Jury konkursu miało przed sobą bardzo trudne zadanie. Zestaw nadesłanych prac był bardzo interesujący pod względem różnorodności technicznej. W zestawie prac konkursowych szczególnie wyróżniały się prace malarskie.

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich jest ważnym aspektem w procesie resocjalizacji. Zdaniem jury temat „ Pamięci Bohaterek i Bohaterów getta warszawskiego” cieszył się wśród autorów większym zainteresowaniem, co przełożyło się na znacznie większą ilość nadesłanych prac oraz, co za tym idzie wyższym poziomem artystycznym.

 

st.szer. Karolina Banasiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej