Areszt Śledczy w Radomiu gościł ostatnio uczniów z I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Radomiu, X LO im. Stanisława Konarskiego w Radomiu oraz wychowanków Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Pogroszynie

Młodzież została poddana procedurze obowiązującej w areszcie – oddanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, kontrola przy użyciu sprzętu do wykrywania metali, odpowiednie zachowanie w czasie pobytu.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć cele więzienne, kaplicę, świetlicę, pola spacerowę oraz halę sportową. W czasie wizyty funkcjonariusze opowiedzieli, jakie kryteria obowiązują przy rekrutacji do służby więziennej oraz przeprowadzili z uczniami pogadankę dotyczącą przeciwdziałaniu przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich.

W ramach działań profilaktycznych Uczniowie wysłuchali historii jednego ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, który przestrzegał o konsekwencjach zejścia z drogi praworządności. Po opuszczeniu aresztu można było zauważyć ulgę na twarzach uczniów, co świadczyło o wrażeniu jaki zrobił ten krótki pobyt za murami więzienia.

 

Przypominamy, że funkcjonariuszem Służby Więziennej może być osoba która:

- legitymuje się przynajmniej średnim wykształceniem,

- posiada pełnię praw publicznych,

- nie była karana,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (panowie),

- posiada polskie obywatelstwo.

Korzyści z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej to m.in :

- wcześniejsze zaopatrzenie emerytalne

- stabilność zatrudnienia

- wymiar urlopu wypoczynkowego wynoszący nawet 39 dni

- nagroda roczna i jubileuszowa

- dopłata do wypoczynku

- dopłata do mieszkania

 

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: st. szer. Magdalena Jezuita, ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej