Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Robert Piwko podpisał porozumienie o współpracy z Panią Iloną Jaroszek Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, w zakresie upowszechniania zajęć kulturalno-oświatowych wśród osadzonych.

 

 

W ramach zawartego porozumienia między radomską jednostką a Muzeum Wsi Radomskiej skazani w ramach zajęć kulturalno-oświatowych  będą mogli zwiedzać nieodpłatnie obiekty Muzeum Wsi Radomskiej. Podczas tego typu zajęć skazanym oraz opiekunom będzie towarzyszył przewodnik, który opowie o zabytkach i przybliży ich historię osadzonym.

Muzeum Wsi Radomskiej zostało powołane do życia 31 grudnia 1976 r. przez Wojewodę Radomskiego w celu zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego dawnej ludności zamieszkującej Radomskie, krainę leżącą na pograniczu Mazowsza i Małopolski. Muzeum przygotowuje dla zwiedzających wystawy stałe i czasowe. Ekspozycje stałe prezentują wnętrza wiejskich budynków wyposażone w przedmioty używane przez mieszkańców wsi. Wystrój wnętrz i otoczenie zabytkowych budynków zmienia się wraz z rytmem świąt kościelnych, prac polowych oraz pór roku. Oprócz wnętrz stale pokazywane są trzy wystawy: "Ekspozycja uli" w skansenie bartniczo-pszczelarskim, "Jak powstaje skansen" w kurniku z Konar oraz "His­toria narzędzi i maszyn rolniczych" w pawilonie ekspozycyjnym. Ekspozycje czasowe organizo­wane są w spichlerzu dworskim z Wilkowa oraz w zbudowanym przez górali Domu Ludowym z Jedlni-Poświętnego.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej