5 października kilkunastu skazanych uczestniczyło w spektaklu profilaktycznym przygotowanym przez aktorów z Teatru KURTYNA z Krakowa

W ramach programu resocjalizacyjnego z zakresu profilaktyki uzależnień, grupa skazanych uczestniczyła w spektaklu teatralnym wystawionym przez krakowski Teatr Kurtyna. Obcowanie ze sztuką daje dodatkowy przekaz skazanym, pozwala im wczuć się w odgrywaną historię i nierzadko przenieść ją na kanwę własnych doświadczeń.

Przedstawienie poruszało problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków, a więc jednej z głównych przyczyn wchodzenia przez skazanych w konflikt z prawem.

Świetna gra młodych aktorów zaowocowała gromkimi brawami, skazani wzięli udział w pouczającym, dobrze zagranym widowisku. Młodzi aktorzy bez trudu włączali osadzonych do czynnego udziału w ich spektaklu, co z pewnością przyczyniło się do lepszego odbioru ich sztuki. To kolejne przedstawienie, które jest dowodem na resocjalizacyjne możliwości teatru.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej