W dniach 09.05-19 05.2023r. w Areszcie Śledczym w Radomiu przeprowadzono kurs ,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” finansowany ze środków FPPoPP.

 

Kurs ukończyło 12 skazanych. Celem szkolenia było zdobycie przez osadzonych wiedzy na temat należytego sprawowania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi i przygotowanie do pracy z podopiecznymi.
W życiu codziennym opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi wymaga indywidualnego podejścia opartego na rzetelnej wiedzy. Z uwagi na fakt, że karę pozbawienia wolności coraz częściej odbywają osoby starsze oraz niepełnosprawne zarówno fizycznie jak i psychicznie, szczególnie za murami aresztu osadzeni potrzebują tego typu wsparcia.

Takie osoby wymagają z jednej strony cierpliwości i empatii, z drugiej pomocy w najprostszych życiowych czynnościach. Osadzeni dobrani odpowiednio ze względu na cechy psychofizyczne do udziału w kursie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, merytorycznie i praktycznie są przygotowani do udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia oraz do pomocy w życiu codziennym.
Organizacja takich kursów w jednostkach penitencjarnych sprzyja uwrażliwianiu ogółu osadzonych na szczególną sytuację osób starszych i niepełnosprawnych, kształtuje postawę akceptacji i poszanowania ich odmienności.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia ppor. Marcin Obremski

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej