Radomska dzielnica Firlej była jednym z największych w regionie miejscem kaźni ludności cywilnej, bestialsko zamordowanej przez niemieckich żołnierzy

Do pierwszych egzekucji na Firleju doszło 4 kwietnia 1940 roku. Rozstrzelano wówczas 145 chłopów ze wsi Gałki, Gielniów, Mechlin oraz Stefanków, był to odwet za udzielanie pomocy oddziałom majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Szacuje się, że w latach 1940 - 1945 na radomskim Firleju Niemcy stracili ok. 15 tys. ludzi. W 1945 r. odbył się zbiorowy pogrzeb ofiar egzekucji wojennych.

Uroczystość odbyła się w ceremoniale wojskowym z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej, służb mundurowych, a także pocztów sztandarowych, przedstawicieli organizacji  i instytucji społecznych oraz młodzieży szkolnej.  Służbę Więzienną i Areszt Śledczy w Radomiu reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego mjr Robert Piwko oraz poczet sztandarowy. 

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, którzy jak co roku pod mauzoleum przybywają w ramach historycznego rajdu pieszego: „Pamięci Ofiar Firleja”. Odczytano apel pamięci i oddano, następnie złożono kwiaty pod pomnikiem zamordowanych.

 

 

opracowanie: sierż. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej