Areszt Śledczy w Radomiu włączył się w akcję #ResortSprawiedliwościPomaga i uruchomił zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy

Pomocni od początku

Od pierwszego dnia zbiórki bardzo aktywnie w pomoc włączyli się funkcjonariusze i pracownicy cywilni radomskiej jednostki. Do tego grona dołączyły firmy, osoby prywatne, instytucje oraz osadzeni. 

Zebrano ok 420 kg żywności długoterminowej, chemii, artykułów higienicznych, ubrań i zabawek. Od początku akcji Dyrekcji i funkcjonariuszom zależało na tym, by pomoc trafiła lokalnie bezpośrednio do potrzebujących. 

Sąsiedzka pomoc

Dzięki dobrej współpracy z władzami gminy Promna uzyskano informację, że tamtejsi mieszkańcy przyjęli do swoich domów znaczną ilość uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Wraz z Wójtem Gminy Promna - Panem Wojciechem Nowakiem funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Radomiu udali się bezpośrednio do rodzin z Ukrainy, gdzie zostali bardzo ciepło przyjęci. Zebrane dary przekazano około 30 potrzebującym. 

Pomoc dalej potrzebna

Nadal trwa akcja zainicjowana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w ramach współpracy z Fundacją na Rzecz Pomocy Funkcjonariuszom SW „Andrzej”, która uruchomiła zbiórkę środków finansowych pod hasłem „Pomagamy ukraińskim więziennikom”. Pomoc jest bardzo potrzebna.

Środki finansowe można wpłacać na konto fundacji: 58 2490 0005 0000 4530 5774 4011 z dopiskiem „Pomagamy ukraińskim więziennikom”
Z zebranych funduszy zostanie zakupiona między innymi długoterminowa żywność oraz środki pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy służby penitencjarnej na Ukrainie.

 

 

opracowanie: sierż. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej