W ramach zajęć kulturalno-oświatowych skazani pod opieką wychowawcy odwiedzili Archiwum Państwowe w Radomiu.

Areszt Śledczy w Radomiu współpracuje z archiwum w zakresie upowszechniania zajęć kulturalno-oświatowych wśród osadzonych już od 2018 r. Podczas zajęć za pomocą przygotowanej prezentacji osadzeni zostali zapoznani z historią, zasobem i funkcjonowaniem archiwum. Skazani zwiedzili także wystawę pt. Podróże szlakiem archiwaliów oraz zobaczyli, jak wyglądają magazyny mieszczące zbiory. Radomskie archiwum stosuje politykę otwartych drzwi, dzięki czemu osadzeni mogli dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy związanych z  historią i jej źródłami przechowywanymi w archiwum.

 

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Na zdjęciu widoczni skazani podczas zwiedzania Archiwum Państwowego w Radomiu. Rozmiar: 94.3 kB
Na zdjęciu widoczni skazani podczas zwiedzania Archiwum Państwowego w Radomiu. Rozmiar: 71.0 kB
Na zdjęciu widoczni skazani podczas zwiedzania Archiwum Państwowego w Radomiu. Rozmiar: 46.6 kB
Na zdjęciu widoczni skazani podczas zwiedzania Archiwum Państwowego w Radomiu. Rozmiar: 143.9 kB
Na zdjęciu widoczni skazani podczas zwiedzania Archiwum Państwowego w Radomiu. Rozmiar: 112.4 kB
Na zdjęciu widoczni skazani podczas zwiedzania Archiwum Państwowego w Radomiu. Rozmiar: 166.8 kB
Na zdjęciu widoczni skazani podczas zwiedzania Archiwum Państwowego w Radomiu. Rozmiar: 69.6 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej