W dniu 10.10.2022 roku funkcjonariusze radomskiego aresztu śledczego przybliżyli uczniom funkcję Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa.

Na zaproszenie Dyrekcji X Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu funkcjonariusze przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas 1-3, dotyczącą roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Zapoznali również uczniów ze specyfiką Służby, historią radomskiej jednostki penitencjarnej i jej przeznaczeniem, zaprezentowali środki ochrony osobistej stosowane przez funkcjonariuszy oraz wyjaśnili jak zostać funkcjonariuszem.

Przypominamy, że by pełnić służbę w Służbie Więziennej należy:
- legitymować się przynajmniej średnim wykształceniem,
- posiadać pełnię praw publicznych,
- nie być osobą karaną,
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (panowie),
- posiadać polskie obywatelstwo.

Przedstawiono również  korzyści z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, takie jak:
- wcześniejsze zaopatrzenie emerytalne
- stabilność zatrudnienia
- wymiar urlopu wypoczynkowego wynoszący nawet 39 dni
- nagroda roczna i jubileuszowa
- dopłata do wypoczynku
- dopłata do mieszkania
i wiele innych.

Zapoznano również młodzież ze specyfiką studiów oferowanych przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

 

tekst: ppor. Michał Słowiński
zdjęcia: st. szer. Marta Płaskocińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej