Podczas zajęć kulturalno-oświatowych nasi skazani wraz z wychowawcą po raz kolejny wybrali się na teren Zalewu na Borkach w Radomiu.

 W ramach aktywnego zagospodarowania czasu wolnego osadzonym, funkcjonariusz przeprowadził zajęcia na świeżym powietrzu, co stanowiło podstawę do rekreacji i ćwiczeń dla całej grupy skazanych. Aktywność fizyczna spełnia podwójną rolę w więzieniu. Z jednej strony jest pożyteczna dla zdrowia osadzonych, a z drugiej strony zajęcia sportowe łagodzą sytuacje konfliktowe między skazanymi. Wyniki badań ujawniają, że skazani uprawiający sport w porównaniu ze skazanymi biernymi przejawiają dużo niższe nasilenie agresji fizycznej skierowanej na zewnątrz, skłonności do odwetu oraz wrogości wobec otoczenia.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej