Dzięki dobrym relacjom z lokalnymi przedsiębiorcami, udało się nawiązać współpracę z nowym kontrahentem, realizując tym samym program "Praca dla Więźniów".

Praca to jeden z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji. W dniu 24 czerwcabr.  Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu, mjr Robert Piwko podpisał umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych  z Przedstawicielem firmy Piekarnia Kazana Sp. z.o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Warce.

Osadzeni zostaną zatrudnieni w siedzibie firmy kontrahenta na stanowisku pomocnik piekarza. Zatrudnienie znajdzie 16 osadzonych. 

 

 

tekst: st. szer. Malwina Siwierska 

zdjęcia: ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej