„Niepodległość nie jest dana Polakom raz na zawsze” – te słowa Józefa Piłsudskiego mają obecnie szczególny wymiar.

Osadzeni z radomskiego Aresztu Śledczego wzięli udział w zajęciach z zakresu kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich. Zapoznali się z historią Polski z okresu zaborów oraz okolicznościami odzyskania przez Polskę niepodległości. W obliczu wojny toczącej się za wschodnią granicą Rzeczypospolitej, tożsamość narodowa oraz patriotyzm ma szczególne znaczenie. To my, obywatele, Polacy, powinniśmy każdego dnia dbać o ten przywilej. Przywilej niepodległości. Przywilej budzenia się każdego dnia w wolnym kraju. Każda chwila nieuwagi, niedbalstwa i braku czujności mogą doprowadzić do utraty tego, co zostało osiągnięte z takim wysiłkiem.

Jak mówił Józef Piłsudski: 
„Naród który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej