Pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu podczas spotkania z osadzonymi przedstawili formy pomocy dla osób opuszczających zakłady karne.

Pracownik socjalny to zawód z misją społeczną wymagający dużych pokładów empatii, znajomości przepisów prawa oraz stałej współpracy z wieloma instytucjami. Pracownik socjalny udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw i problemów osobom bądź całym rodzinom, gdy te pozostają w trudnej sytuacji życiowej. Ponadto kwalifikuje do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku osoby opuszczającej jednostkę penitencjarną wiedza i doświadczenie pracownika socjalnego może odgrywać kluczową rolę w jej powrocie do samodzielnego i satysfakcjonującego życia w społeczeństwie. Osadzonych interesowały nie tylko kwestie dotyczące pomocy, jaką mogą uzyskać od pracowników socjalnych po opuszczeniu zakładu karnego, ale także formy pomocy, jakimi można objąć ich rodziny podczas odbywania przez nich kary pozbawienia wolności. Rozmowy odbywały się na dwóch płaszczyznach indywidualnej oraz grupowej. W spotkaniu uczestniczyło kilkunastu osadzonych. Pomoc postpenitencjarna jest wsparciem udzielanym przez państwo i społeczeństwo osobom zwalnianym z zakładów karnych. Powrót do społeczeństwa jest szczególnie trudny dla tych, którzy już nie mogą liczyć na pomoc rodziny, dlatego kadra penitencjarna ukierunkowuje oddziaływania również na przygotowanie osadzonych do opuszczenia murów więzienia. Nie ulega wątpliwości, że pomoc w organizacji pierwszych etapów życia, zarówno pod względem mieszkalnym jak i finansowym rozpoczyna się w okresie bezpośrednio poprzedzającym opuszczenie jednostki penitencjarnej i temu, między innym służyło to spotkanie.

 

Dziękujemy zaproszonym Gościom za chęć współdziałania w pracy resocjalizacyjnej na rzecz osadzonych i liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Tekst i zdjęcia: por. Joanna Karpeta

Na zdjęciu widoczni pracownicy MOPS Radom podczas spotkania z osadzonymi. Rozmiar: 53.2 kB
Na zdjęciu widoczni pracownicy MOPS Radom podczas spotkania z osadzonymi. Rozmiar: 58.2 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej