Tradycyjnie już pod koniec września obchodzone są Dni Sprzątania Świata

Nie inaczej jest w radomskim Areszcie Śledczym. W ramach systematycznie prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych z zakresu kształtowania społecznie pożądanych postaw oraz świadomości ekologicznej, grupa osadzonych wraz z wychowawcą ds. kulturalno-oświatowych udało się do lasów znajdujących się pod opieką Nadleśnictwa Radom. Tam ochoczo zabrali się do pracy, zbierając pozostawione przez poprzenich zwiedzających śmieci: puszki, butelki, opakowania po jedzeniu itp. 

Nie zabrakło również lekcji przyrody, w czasie której osadzeni mogli podziwiać znajdujący się w Lesie Kapturskim - Dąb Niepodległości, zasadzony w 2018 roku czyli w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: ppor. Marcin Obremski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej