Przy Areszcie Śledczym w Radomiu powstała instalacja fotowoltaiczna.

Fotowoltaika to proces produkcji energii elektrycznej z darmowego i niewyczerpalnego źródła energii – promieniowania słonecznego. Instalacja powstała w Areszcie Śledczym w Radomiu będzie służyć do przemiany energii słonecznej w elektryczną, co w sposób bezpośredni przyczyni się także do obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Uzyskana energia, za przyczyną zamontowanej instalacji o mocy 50 kWp, w zależności od warunków pogodowych będzie pokrywać częściowe zapotrzebowanie na energię elektryczną więzienia w ciągu dnia. 
Inwestycja pozwoli radomskiej jednostce zaoszczędzić na rachunkach za prąd, szacunkowo kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przy pracach związanych z powstawaniem instalacji zatrudnieni byli osadzeni z radomskiej jednostki - zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą im zwiększyć swoje szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki.

 

opracowanie: ppor. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej