W dniu 8 maja 2022r. studenci Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu pod opieką Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr. Mileną Matuszewską-Birkowską odwiedzili radomską jednostkę penitencjarną

Spotkanie odbyło się w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Sprawiedliwości o charakterze edukacyjnym.

Jego celem było m.in.: zapoznanie studentów z historią jednostki oraz codzienną pracą funkcjonariuszy w poszczególnych działach Penitencjarnym, Ewidencji, Ochrony. Uczestnicy wizyty mieli okazję w praktyce zweryfikować wiedzę akademicką z praktyką penitencjarną. Spotkanie było także okazją, aby przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby w naszej formacji mundurowej. Sądząc po zainteresowaniu ze strony studentów, ilości zadawanych pytań, można stwierdzić że tego typu spotkania stanowią znakomite uzupełnienie i promocję wiedzy o naszej formacji i jej miejscu w systemie bezpieczeństwa państwa. Kolejne spotkanie już wkrótce…


Opracowanie: kpt. Bartosz Zylik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej