Funkcjonariusze z radomskiego Aresztu Śledczego tradycyjnie oddali krew

Dzisiejsza zbiórka była jednak szczególna, gdyż przypadła na obchody Światowego Dnia Krwiodawcy. 

Wydarzenie to zostało zainaugurowane przez Światową Organizację Zdrowia aby:

  • podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi i jej składników,
  • podkreślić kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi,
  • wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa.

Potrzeba krwi jest powszechna. Aby móc zapewnić odpowiednie stany magazynowe krwi na potrzeby lecznictwa potrzebni są jednak Honorowi Dawcy Krwi, którzy regularnie, z dobroci serca ofiarowują swoją krew, by nieść pomoc osobom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami.

Honorowe krwiodawstwo łączy ludzi i tworzy wspólnotę, umacnia wiarę w ludzką solidarność dzięki czemu każdy z nas może czuć się bezpiecznie.

Ogólnoświatowe obchody Światowego Dnia Krwiodawcy odbyły się pod hasłem "Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie". Hasło zostało ustanowione aby zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa w ratowaniu życia i wzmacnianiu solidarności w społecznościach. 

W 2022 r. gospodarzem obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy jest Meksyk. 

 

 

opracowanie: sierż. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej