24 lipca obchodzimy Święto Policji

Na co dzień Służba Więzienna i Polska Policja ściśle współpracują w zakresie ustawowych obowiązków. Szczegółowe zasady współpracy obu formacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania Służby Więziennej z Policją w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej Służby Więziennej lub konwoju.

To właśnie funkcjonariusze Policji doprowadzają skazanych i tymczasowo aresztowanych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Realizują również część czynności konwojowych.

Wspomagają Służbę Więzienną w przypadku naruszenia porządku na terenach przyległych do jednostek penitencjarnych.

Naszym Koleżankom i Kolegom z Policji życzymy samych spokojnych służb, awansów oraz satysfakcji z pełnionej Służby.

 

 

opracowanie: ppor. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej