W dniach 3-5 października funkcjonariusze radomskiej jednostki penitencjarnej doskonalili swoje umiejętności strzeleckie. Szkolenie z zakresu użycia lub wykorzystania broni i środków przymusu bezpośredniego jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. Pełni bardzo ważną funkcję w strukturach bezpieczeństwa państwa. Jest trzecią co do wielkości uzbrojoną formacją mundurową w Polsce. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizacja skazanych. Dlatego właśnie funkcjonariusze Służby Więziennej stale doskonalą swoje umiejętności zawodowe, podnoszą kompetencje, by w pełni praworządnie i profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Po co się szkolimy?

Jednym z głównych elementów doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy SW jest szkolenie strzeleckie. Są nim objęci wszyscy funkcjonariusze, bez względu na to, który pion służby reprezentują. Każdy funkcjonariusz w służbie czynnej jest uprawniony do użycia lub wykorzystania broni palnej. Zakres uprawnień związanych z użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez Służbę Więzienną, szczegółowo wskazuje Ustawa o Służbie Więziennej. Wszystkie przypadki, w których funkcjonariusz może użyć broni, opisane są w Ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Zagadnień prawnych związanych z posługiwaniem się bronią jest dużo więcej. Dlatego przed przystąpieniem do obsługi uzbrojenia, dużo czasu poświęca się analizie aktów prawnych i wszelkich przepisów, dotyczących broni i posługiwania się nią. Daje to gwarancję praworządnego wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Każdy funkcjonariusz Służby Więziennej, na różnych poziomach kształcenia, realizuje specjalistyczne kursy. Kursy dotyczące broni palnej zakończone są egzaminem, oddzielnie dla każdej jednostki broni. Po zdaniu egzaminu, organizowane są różnego rodzaju szkolenia strzeleckie. Celem szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy Służby Więziennej jest przygotowanie ich do pełnienia obowiązków służbowych wymagających występowania z bronią, stosowania wybranych środków przymusu bezpośredniego oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w tym zakresie. Szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne, ćwiczenia bezstrzałowe, strzelanie z broni palnej, treningi strzeleckie. Prowadzi się je w formie statycznej, szybkiej, dynamicznej i sytuacyjnej. Ta różnorodność zagadnień strzeleckich powoduje, że funkcjonariusze chętnie korzystają z tego typu szkoleń a dla części z nich strzelectwo stało się hobby lub pasją, uprawianą w różnego typu stowarzyszeniach strzeleckich.

Uzbrojenie SW

Służba Więzienna dysponuje bardzo nowoczesnym uzbrojeniem i amunicją oraz środkami ochrony. Dzięki programowi modernizacji Służby Więziennej dokonano m.in. zakupu karabinków szturmowych Beretta ARX 160. Oprócz tego na wyposażeniu jednostek penitencjarnych znajdują się różnego rodzaju pistolety, pistolety maszynowe czy strzelby. Posiadanie nowoczesnego uzbrojenia stanowi ważny element przedsięwzięć, mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa aresztów śledczych i zakładów karnych a tym samym ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, która jest podstawowym zadaniem Służby Więziennej. Nowością na szkoleniu był wyrzutnik pocisków obezwładniających GL-06 40 mm, przeznaczony do działań bojowych i akcji mających na celu obezwładnienie przeciwnika. To bezpieczna, skuteczna i łatwa w obsłudze jednostrzałowa broń obezwładniająca, szczególnie przydatna w zastosowaniach penitencjarnych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych.

 

 

opracowanie: ppor. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej