W Areszcie Śledczym w Radomiu w dniach 8 - 9 lipca odbyło się szkolenie z zakresu umiejętności taktycznych i strzeleckich dzięki współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej o współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej ze Służbą Więzienną. W ramach tego porozumienia funkcjonariusze Służby Więziennej systematycznie odbywają szkolenia z zakresu obronności kraju.

Funkcjonariusze z radomskiej jednostki wzięli udział w zajęciach z taktyki, topografii wojskowej, medycyny pola walki i szkolenia strzeleckiego. W ramach zajęć zostali zapoznani z wyposażeniem wykorzystywanym do niesienia pomocy na polu walki oraz podstawami nawigacji w terenie. Omówiono rolę i zadania Służby Więziennej w przypadku zagrożenia militarnego.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez kpr. Mariusza Bilewskiego oraz funkcjonariusza GISW z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

W szkoleniu wzięło udział 30 funkcjonariuszy z radomskiej jednostki. Nie ulega wątpliwości, iż z uwagi na sytuację za wschodnią granicą, takie przeszkolenie wojskowe funkcjonariuszy Służby Więziennej jest niezwykle potrzebne, jego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych Polski. Współpraca pomiędzy formacjami mundurowymi jest istotą funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

 

Opracowanie: st.szer. Karolina Banasiak
Zdjęcia: ppor. Artur Leszczyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej