W dniach 6-7 czerwca uczniowie w IV Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu mieli okazję bliżej zapoznać się z pracą funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz z jednostką penitencjarną

Wizyta funkcjonariuszy cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli codzienne zadania Służby Więziennej, jak wygląda praca w radomskiej jednostce oraz w poszczególnych pionach Służby. Uczniowie odwiedzili również radomską jednostkę, by na własne oczy zobaczyć cele mieszkalne czy pola spacerowe. Pojawiało się sporo pytań, również o warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pracę w Służbie Więziennej. 

Przypominamy, że funkcjonariuszem Służby Więziennej może być osoba która:

- legitymuje się przynajmniej średnim wykształceniem,

- posiada pełnię praw publicznych,

- nie była karana,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (panowie),

- posiada polskie obywatelstwo.

Przedstawiono korzyści z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, takie jak:

- wcześniejsze zaopatrzenie emerytalne

- stabilność zatrudnienia

- wymiar urlopu wypoczynkowego wynoszący nawet 39 dni

- nagroda roczna i jubileuszowa

- dopłata do wypoczynku

- dopłata do mieszkania

i wiele innych. 

Młodzież z uwagą wysłuchała funkcjonariuszy, po czym nastąpił pokaz pracy psa specjalngo. Zaprezentowano również środki ochrony osobistej używane przez funkcjonariuszy  będące na wyposażeniu Służby Więziennej.  

Ponadto przeprowadzono z uczniami pogadankę w ramach Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą przeciwdziałaniu przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i niepodległościowych. Przybliżono również rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa.

Następnie, w ramach działań profilaktycznych wysłuchali historii jednego ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, który przestrzegał ich przed zejściem ze ścieżki praworządności.

Po jej zakończeniu odbył się mały spacer po jednostce penitencjarnej, w trakcie którego była okazja zobaczyć jak wygląda cela mieszkalna, świetlica, kaplica, pola spacerowe czy hala sportowa. W tej ostatniej studenci mili również możliwość zapoznania się z wystawą dotyczącą działalności Armii Krajowej oraz "Zagończyka" czy "Drągala" w okolicach Radomia. 

 

Aktualne oferty pracy dostępne są poniżej: 

https://sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-w-radomiu

https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Lublinie

 

 

sierż. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej