1 czerwca wizytę w Areszcie Śledczym w Radomiu złożyli uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Radomiu

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką służby, poznali korzyści płynące z zostania funkcjonariuszem Służby Więziennej, a co za tym idzie posiadania pewnego i stabilnego źródła zatrudnienia. 

Ponadto przeprowadzono pogadankę w ramach Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą przeciwdziałaniu przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i niepodległościowych. Przybliżono również rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa. Następnie, w ramach działań profilaktycznych wysłuchali historii jednego ze skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, który przestrzegał ich przed zejściem ze ścieżki praworządności.

 

sierż. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej