W Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe dotyczące tematyki podejmowania bądź kontynuowania nauczania w warunkach izolacji penitencjarnej.

Podstawowym celem tego spotkania było pokazanie osadzonym pozytywnej strony posiadania wykształcenia i zachęcenia ich do dalszej nauki. Na zajęciach przedstawiono skazanym możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju kursach odbywających się na terenie radomskiej jednostki oraz innych jednostek penitencjarnych. Tego typu zajęcia organizowane są cyklicznie z uwagi na ich pozytywny wpływ resocjalizacyjny na osadzonych, a zwłaszcza tych z długoterminowymi wyrokami.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej