Areszt Śledczy w Radomiu rozpoczął realizację ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

W dniu 06 czerwca 2023 roku odbyło się kolejne szkolenie strzeleckie młodzieży w ramach programu „W Służbie Ojczyźnie”. Tym razem w szkoleniu uczestniczyli uczniowie specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radomiu. Program obejmuje realizację szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży i odbywa się z zachowaniem jego bezpiecznego przebiegu. Prowadzącymi w ramach Programu są funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną o energii wylotowej nie większej niż 17 J wraz z amunicją przeznaczoną do tego rodzaju broni.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej