W dniu 27 lipca Areszt Śledczy w Radomiu gościł delegację węgierskich więzienników

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz praktyk w codziennej pracy penitencjarnej.
Gości znad Balatonu przywitał Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu mjr Robert Piwko. Następnie przedstawiono prezentację dotyczącą historii oraz aktualnych danych dotyczących radomskiego więzienia. 

Po chwili przerwy zaprezentowano już w praktyce teren wewnętrzny Aresztu. Goście zapoznali się m.in. z:

  • pawilonem dla skazanych stwarzających poważne zagrożenie tzw. Niebezpiecznych
  • ambulatorium i szpitalem 
  • oddziałem terapeutycznym
  • polami spacerowymi
  • halą sportową
  • celą zabezpieczającą

Padało wiele pytań dotyczących codziennej pracy funkcjonariuszy oraz rozwiązań stosowanych w radomskiej jednostce. Szczególne wrażenie zrobił system poruszania się tunelami po terenie jednostki, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo doprowadzania oraz niweluje ryzyko ucieczki. 

 

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: kpt. Tomasz Nowoświatłowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej