Osadzeni z radomskiego Aresztu Śledczego mogą zapoznać się z wystawą historyczną udostępnioną przez radomski oddział IPN

W prelekcji na temat wystawy uczestniczył jej autor - Pan Arkadiusz Kutkowski. 

Osadzeni pod nadzorem kadry penitencjarnej wysłuchali słów Pana Arkadiusza, a nastepnie zapoznali się z wystawą. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Naród tworzą ludzie o wspólnej historii i wartościach, a nie tylko zamieszkujący jedno terytorium. Historia wielokrotnie pokazała, że Polacy mają bardzo mocno zakorzenione poczucie własnego narodu. Kiedyś podtrzymywaniem tych wartości zajmowano się organizując tajne nauczania czy czytanie książek wydanych w języku polskim. 

Dzisiaj, świetną lekcją historii i pamięci są m.in. tematyczne wystawy i spotkania z uczestnikami tych wydarzeń. 

 

 

tekst: ppor. Michał Słowiński

zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej