W ramach kształtowania postaw ekologicznych skazani z Aresztu Śledczego w Radomiu mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach kulturalno-oświatowych, zorganizowanych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Przewodnim tematem zajęć było „Sprzątanie Świata”. Skazani pod bacznym okiem wychowawcy porządkowali tereny zielone, a przede wszystkim zbierali śmieci nad Zalewem Borki w Radomiu. Celem tego typu zajęć jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Wizyta nad Zalewem Borki przyniosła podwójne korzyści: pozwoliła uprzątnąć opakowania szklane, aluminiowe i plastikowe po napojach oraz była bardzo dobrą lekcją wychowawczą dla osadzonych z radomskiej jednostki.

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin obremski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej