Funkcjonariusze radomskiego Aresztu odwiedzili klasę mundurową Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu

Wizyta funkcjonariuszy cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli codzienne zadania Służby Więziennej, jak wygląda praca w radomskiej jednostce oraz w poszczególnych pionach Służby. 

Przypominamy, że funkcjonariuszem Służby Więziennej może być osoba która:

- legitymuje się przynajmniej średnim wykształceniem,

- posiada pełnię praw publicznych,

- nie była karana,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (panowie),

- posiada polskie obywatelstwo.

Przedstawiono korzyści z bycia funkcjonariuszem Służby Więziennej, takie jak:

- wcześniejsze zaopatrzenie emerytalne

- stabilność zatrudnienia

- wymiar urlopu wypoczynkowego wynoszący nawet 39 dni

- nagroda roczna i jubileuszowa

- dopłata do wypoczynku

- dopłata do mieszkania

i wiele innych. 

Młodzież z uwagą wysłuchała funkcjonariuszy, po czym nastąpił pokaz pracy psa specjalngo. Zaprezentowano również środki ochrony osobistej używane przez funkcjonariuszy oraz jednostki broni palnej będące na wyposażeniu Służby Więziennej.  

Ponadto przeprowadzono z uczniami pogadankę w ramach Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą przeciwdziałaniu przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i niepodległościowych. Przybliżono również rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa.

Kolejnym etapem będzie wizyta uczniów radomskiego ZDZ w Areszcie Śledczym w Radomiu i zobaczenie na własne oczy codziennej Służby. 

Aktualne oferty pracy dostępne są poniżej: 

https://sw.gov.pl/praca-oferty/areszt-sledczy-w-radomiu

https://sw.gov.pl/praca-oferty/okregowy-Inspektorat-Sluzby-Wieziennej-w-Lublinie

 

 

sierż. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej