„Świat jest jak muzeum i każdy człowiek może w nim odegrać jedną z trzech ról: artysty, zwiedzającego lub strażnika”

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Radomiu

wzięli udział w zajęciach kulturalno – oświatowych pod nadzorem funkcjonariusza, które odbyły się poza terenem jednostki w związku z art.91 pkt 4 kkw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Inicjatywa ma pozytywny wpływ na właściwy powrót do społeczeństwa.

Podczas zajęć przewodnik muzeum przedstawił historię Radomia – powstanie miasta oraz najważniejsze wydarzenia z dziejów Radomia.

Skazani oglądali nowoczesną, multimedialną ekspozycję

Zajęcia miały na celu zagospodarowanie czasu wolnego skazanych oraz kształtowanie społecznie pożądanych postaw, takich jak: patriotyzm, obywatelstwo, przestrzegane porządku a także poznanie historii Radomia.

Jednostki penitencjarne mają obowiązek aktywizować społecznie skazanych, a służą temu właśnie inicjatywy poza jednostką penitencjarną.

Tekst: st.szer. Karolina Banasiak

Zdjęcia: ppor. Marcin Obrembski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej