W ramach profilaktyki resocjalizacyjnej uczniowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie odwiedzili Areszt Śledczy w Radomiu.

Wizyta w radomskiej jednostce miała przede wszystkim charakter lekcji profilaktycznej. Bardzo ważnym punktem spotkania z młodzieżą w ramach działań profilaktycznych było wysłuchanie historii kilku skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, którzy na swoim przykładzie uświadomili uczniom, że w życiu trzeba działać zgodnie z prawem. Ponadto podczas potkania młodzież została zapoznana ze specyfiką służby w naszej formacji, w związku planowaniem przez nich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo omówiono główne zadania realizowane przez Służbę Więzienną, które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa społeczeństwu i jednostce penitencjarnej oraz praworządnemu i humanitarnemu wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Wybór odpowiedniej drogi zawodowej jest dla młodego człowieka bardzo ważny. Tym samym spotkanie umożliwiło młodzieży uzyskanie interesujących informacji związanych z wykonywaniem zawodu funkcjonariusza SW oraz poszerzyło wiedzę o możliwościach zatrudnienia.

Dlaczego warto wstąpić w szeregi Służby Więziennej?

Oferujemy:

- stałe zarobki zagwarantowane przepisami;

- stabilność zatrudnienia - mianowanie na stanowisko;

- zasiłek na zagospodarowanie w momencie przejścia do służby stałej;

- dopłata do wypoczynku, równoważnik za przejazd na każdego członka rodziny;

- wsparcie mentora w pierwszych miesiącach służby;

- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych;

- jasno określone zasady zachowania, etyki;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- nagrody uznaniowe za wzorowe wykonywanie obowiązków;

- pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w służbie stałej;

- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego;

- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego;

- ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby;

Dołącz do nas!

 

Tekst: por. Aneta Baran

Zdjęcia: ppor. Marcin Obremski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej