Przedstawiciele radomskiego Aresztu Śledczego odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Radomiu

Podczas spotkania funkcjonariusze przybliżyli codzienne zadania Służby Więziennej, jak wygląda praca w radomskiej jednostce oraz w poszczególnych pionach Służby. 

Przypominamy, że funkcjonariuszem Służby Więziennej może być osoba która:

- legitymuje się przynajmniej średnim wykształceniem,

- posiada pełnię praw publicznych,

- nie była karana,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (panowie),

- posiada polskie obywatelstwo.

Młodzież z uwagą wysłuchała funkcjonariuszy, po czym nastąpił pokaz pracy psa specjalngo. Zaprezentowano również środki ochrony osobistej używane przez funkcjonariuszy. 

Ponadto przeprowadzono z uczniami pogadankę w ramach Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącą przeciwdziałaniu przestępczości, kształtowania wśród młodzieży postaw patriotycznych, obywatelskich i niepodległościowych. Przybliżono również rolę Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa Państwa.

 

sierż. Michał Słowiński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej