W Areszcie Śledczym w Słupsku realizowany jest program „W Służbie Ojczyźnie”

Dzisiaj (15 czerwca 2023 r)  w Areszcie Śledczym w Słupsku odbyło się kolejne szkolenie w ramach ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W Służbie Ojczyźnie”. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Szkolenie strzeleckie obejmowało takie zagadnienia jak bezpieczeństwo obchodzenia się z bronią, budowa i obsługa broni strzeleckiej, podstawy strzelectwa oraz postawy strzeleckie. Młodzież z dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach.

 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Piotr Biblis

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej