Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Sosnowcu oraz katowickiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej wzięli udział w imprezie o nazwie "Dzień Bezpieczeństwa".

Impreza została zorganizowana przez SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu i odbyła się 21.03.2024 r. na terenie Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, komendanci sosnowieckich służb mundurowych - w tym Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu, dyrektorzy placówek oświatowych z Sosnowca, inni zaproszeni goście oraz młodzież sosnowieckich szkół, która zdecydowała się zamienić "Dzień Wagarowicza" na "Dzień Bezpieczeństwa".

Bezpieczeństwo jako wspólne dobro

Jak podkreślali organizatorzy w trakcie wystąpień inaugurujących, tematyka bezpieczeństwa powinna być szczególnie bliska władzom państwowym i wszystkim samorządowcom, tym bardziej w kontekście współczesnych zagrożeń związanych z wojną za wschodnią granicą państwa oraz ryzykiem wystąpienia ataków terrorystycznych na terenie naszego kraju. Wzajemna komunikacja oraz współpraca służb może okazać się kluczowa w sytuacji zagrożenia, kiedy czas nie jest sprzymierzeńcem. Dlatego też imprezę "Dzień Bezpieczeństwa" rozpoczęto od prezentacji działalności służb mundurowych i ratowniczych, wymiany informacji na temat możliwości wspólnego reagowania na zagrożenia i dyskusji na temat efektywności przyjętych rozwiązań w tym zakresie. Na spotkaniu obecny był również były żołnierz jednostki wojskowej GROM, który wygłosił prelekcję na temat zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego.

Prezentacja służb i instytucji

W tym samym czasie na terenie hali sportowej przedstawiciele służb medycznych, mundurowych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie miasta prezentowali młodzieży swoje wyposażenie służbowe, opowiadali o specyfice swojej pracy, zachęcali uczniów do zasilenia swoich szeregów.
W trakcie "Dnia Bezpieczeństwa" nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Służby Więziennej z sosnowieckiego aresztu oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej z Okręgowego Inspektoratu SW w Katowicach, którzy zaprezentowali wybrane środki przymusu bezpośredniego oraz środki ochrony osobistej.

Impreza była doskonałą okazją do przybliżenia zainteresowanym powagi i odpowiedzialności pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych. Na stanowisku informacyjnym Służby Więziennej funkcjonariusze GISW oraz Aresztu Śledczego w Sosnowcu odpowiadali na pytania dotyczące realiów pełnienia służby z osobami pozbawionymi wolności. Zainteresowanym przybliżano ustawowe zadania Służby Więziennej, do których należy m. in. ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w jednostce, zapewnienie w niej porządku i bezpieczeństwa, prowadzenie działalności resocjalizacyjnej wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności oraz wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego oraz zapewnienie osobom pozbawionym wolności przestrzegania ich praw.

Imprezę uatrakcyjnił pokaz działania poszczególnych służb mundurowych i ratowniczych, który odbył się na terenie parkingu Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Grupa Interwencyjna SW zaprezentowała działania w sytuacji napotkania agresywnego napastnika oraz w przypadku konieczności użycia broni palnej wobec osoby, która uwolniła się w trakcie konwojowania.

Promocja rekrutacji

"Dzień Bezpieczeństwa" był również doskonałą okazją do promocji rekrutacji. Zachęcano młodych ludzi do wstąpienia do Służby Więziennej przedstawiając liczne korzyści płynące z zasilenia jej szeregów. Zainteresowanym przedstawiono zakres działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego. Wszystkie niezbędne informacje zawarto również na specjalnie przygotowanych ulotkach i materiałach reklamowych, które rozdawano w trakcie trwania imprezy.

Tekst: kpt. G. Kantor

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej