Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu w dniu 29.05.2024 r. wzięli udział w Dniu Otwartym Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu połączonym z obchodami Dnia Dziecka.

W programie "Dnia Otwartego", kierowanego głównie do młodzieży z terenu województwa śląskiego, położono nacisk na przybliżenie specyfiki pracy poszczególnych formacji mundurowych oraz demonstrację ich wyposażenia służbowego. Nie mogło tam zabraknąć również przedstawicieli Służby Więziennej.

Impreza zorganizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Komendę Miejską Policji w Jaworznie były doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży powagi i odpowiedzialności pracy wykonywanej przez wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Oprócz prelekcji wygłoszonej przez jedną z funkcjonariuszek działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Sosnowcu na temat ustawowych zadań Służby Więziennej, sosnowieccy więziennicy przygotowali także stoisko informacyjne, przy którym uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące realiów pełnienia służby z osobami pozbawionymi wolności.

Zachęcano młodych ludzi do wstąpienia do Służby Więziennej przedstawiając liczne korzyści płynące z zasilenia jej szeregów. Zainteresowanym przedstawiono zakres działalności funkcjonariuszy poszczególnych pionów służby oraz przebieg postępowania rekrutacyjnego. 

Wszystkie niezbędne informacje zawarto również na specjalnie przygotowanych ulotkach i materiałach reklamowych, które rozdano w trakcie trwania imprezy.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej