Po raz kolejny w tym roku sosnowiecką jednostkę penitencjarną odwiedzili uczniowie z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Ich wizyta związana była z trwającym programem edukacji prawnej o nazwie „W służbie prawu”.

Tym razem w areszcie gościli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej. Celem ich wizyty w dniu 04.12.2023 r. było poszerzenie wiedzy o zasadach funkcjonowania jednostek penitencjarnych, zasadach pobytu osób pozbawionych wolności i psychicznych aspektach osadzenia w warunkach izolacji penitencjarnych. Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności.
Uczniowie zapoznali się także z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Areszcie Śledczym w Sosnowcu. 

Prewencja przestępstw wśród młodzieży - "W służbie prawu"

Równie ważnym celem wizyty uczniów była profilaktyka zachowań przestępczych wśród nieletnich. Realizuje się ją poprzez zapoznawanie młodzieży z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi przestępczości oraz ogólną charakterystyką przestępstw, których najczęściej dopuszczają się osoby niepełnoletnie. Ponadto funkcjonariusze pokazują prawne i społeczne konsekwencje przestępczości. Konfrontacja z realiami odbywania kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów ich uświadomienia.
Od początku 2023 r. wizyty uczniów odbywają się w ramach ogólnopolskiego programu prewencji przestępczości wśród nieletnich o nazwie "W służbie prawu".

Spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z uczniami wzbogacone zostały o projekcję filmu krótkometrażowego pt. "Więzienie - stracony czas", opowiadającego o młodych ludziach, którzy poprzez swoją nierozwagę łamią prawo i trafiają do jednostki penitencjarnej. Za jego realizację odpowiedzialny jest Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Spotkanie z młodzieżą wzbogacono również o projekcję filmu zrealizowanego przez sosnowiecką kadrę penitencjarną w ramach programów resocjalizacyjnych. Na filmie można było usłyszeć wypowiedzi osadzonych w Areszcie Śledczym w Sosnowcu na temat swojego uprzedniego życia i ich bilansu zysków i strat z odbywania kary pozbawienia wolności.

Ogólnopolski program edukacyjny "W służbie prawu" jest kontynuacją programu "Na zakręcie", który realizowany był od 2012 r. przy współpracy z wieloma placówkami oświatowymi Zagłębia Dąbrowskiego. Jego przeprowadzanie wynika ze znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej, która wprowadziła nowe zadania dla formacji: edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw (art. 2 ust. 2 pkt. 10 Ustawy). 

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej