Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu kpt. Marcin Żak podpisał porozumienie o współpracy z JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

27 lutego 2024 r. w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie Dyrektora Aresztu Śledczego w Sosnowcu z Rektor dr hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB. W spotkaniu uczestniczyła również Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych dr Edyta Antoniak-Kiedos i Dyrektor Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB.

Porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Sosnowcu i Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej obejmuje szereg inicjatyw związanych z działalnością naukową, readaptacją społeczną osadzonych i promocją Służby Więziennej.

Przyszli pedagodzy - studenci AWSB będą realizować na terenie aresztu swoje praktyki zawodowe. Ponadto będą uczestnikami wizyt studyjnych przybliżających funkcjonowanie jednostki penitencjarnej. Dzięki współpracy środowisko akademickie i funkcjonariusze Służby Więziennej będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem praktyki penitencjarnej, co z pewnością pozwoli w przyszłości na realizację wspólnych przedsięwzięć na rzecz resocjalizacji i readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności.

Współpraca z partnerem takim jak Akademia WSB, uwzględniając prestiż uczelni, jej misję i wielowymiarowe zaangażowanie w obszarach naukowym i społecznym stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesnym więziennictwem, wpisując się w zadania stawiane przed naszą formacją.

Porozumienie z uczelnią umożliwi także promocję Służby Więziennej, również w zakresie rekrutacji kandydatów na nowych funkcjonariuszy poprzez współpracę z Akademickim Biurem Karier, uczestnictwo w dniach otwartych akademii, targach pracy oraz organizowanych warsztatach i sympozjach.

 

Tekst: ppor. Paweł Czajka

Zdjęcia: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej