W celu stworzenia skazanym szansy na skuteczniejszą resocjalizację, funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nawiązali formalną współpracę z Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu.

Dzięki podpisanemu w dniu 09.05.2024 r. przez dyrekcję Aresztu Śledczego w Sosnowcu porozumieniu z Pawłem Duszą - Dyrektorem Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu Służba Więzienna będzie mogła skuteczniej realizować swoje ustawowe zadania, a Muzeum - jako samorządowa instytucja kultury - będzie mogło wesprzeć proces readaptacji społecznej skazanych.

Porozumienie zawarte na czas nieokreślony pomiędzy Aresztem Śledczym w Sosnowcu i Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu obejmuje szereg inicjatyw, w tym działalność readaptacyjną dla skazanych, kulturalno-oświatową dla osób pozbawionych wolności, promocję wspólnie podejmowanych działań. 

Ta nietypowa współpraca może przynieść wymierne korzyści dla obu stron porozumienia. Dla Muzeum to szansa na poszerzenie swojej działalności społecznej i kulturalnej oraz dotarcie do nowej grupy odbiorców. Dla osadzonych zaś to możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, a także reintegracji ze społeczeństwem poprzez aktywny udział w kulturalnych działaniach.

Tekst: kpt. G. Kantor

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej