Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu podpisał porozumienie o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, w ramach którego studenci ASP będą mogli m. in. uczestniczyć w wizytach studyjnych na terenie sosnowieckiej jednostki penitencjarnej. Pierwsza z nich odbyła się wczoraj.

W dniu 08.05.2024 r. dziekan Wydziału Artystycznego prof. ASP, dr hab. Judyta Bernaś w imieniu JM Rektora ASP prof. dr hab. Grzegorza Hańderka oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu kpt. Marcin Żak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy sosnowieckim aresztem a Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach.

Obejmuje ono szereg inicjatyw związanych z readaptacją społeczną osadzonych takich jak organizacja warsztatów arteterapeutycznych w ramach zajęć dydaktycznych i kulturalno-oświatowych, interwencji artystycznych i wernisaży prac.

Sztuka w izolacji penitencjarnej

Warsztaty terapeutyczne oparte na sztuce to nie tylko kreatywny sposób spędzania czasu, ale także narzędzie pomagające osadzonym w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych i psychologicznych. Poprzez twórcze działania artystyczne, osoby pozbawione wolności będą miały możliwość wyrażania swoich emocji, refleksji oraz doświadczeń życiowych w sposób społecznie akceptowany. Współpraca z Akademią Sztuk Pięknych to także możliwość rozwoju osobistego, umiejętności poznawczych i społecznych, szansa na zdobycie przez osadzonych nowych umiejętności lub rozwinięcie w kreatywny sposób już posiadanych. Ta wspólna inicjatywa ma szansę na pokazanie sztuki jako uniwersalnego języka przemawiającego do ludzi bez względu na ich sytuację życiową.

Wizyta studyjna na terenie aresztu

Zaraz po podpisaniu porozumienia prof. ASP, dr hab. Judyta Bernaś wraz ze studentkami drugiego roku kierunku Arteterapia wzięła udział w wizycie studyjnej na terenie sosnowieckiego aresztu. Dzięki niej studentki mogły poznać funkcjonowanie jednostki penitencjarnej i zakres zadań funkcjonariuszy Służby Więziennej poszczególnych działów. Poznały one również zasady pobytu osób pozbawionych wolności i psychicznych aspektach osadzenia w warunkach izolacji penitencjarnych. Studentki zapoznaly się także z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Areszcie Śledczym w Sosnowcu.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej