4.12.2023 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu podpisał umowę z nowym kontrahentem, na mocy której kolejna grupa osób pozbawionych wolności zostanie skierowana do odpłatnych prac poza terenem jednostki penitencjarnej.

W ramach realizacji przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości programu „Praca dla więźniów”, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację, funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu nawiązali współpracę z kolejnym podmiotem zainteresowanym zatrudnieniem osadzonych.

W trakcie dzisiejszego spotkania omówiono szczegóły współpracy w zakresie odpłatnego zatrudnienia grupy do 15 osadzonych z sosnowieckiej jednostki penitencjarnej, którzy będą sortować paczki w magazynach. 

Praca jako fundamentalny element resocjalizacji

Jednym z fundamentalnych elementów kształtowania społecznie akceptowanych postaw i przygotowania osadzonych do ponownej adaptacji do życia w środowisku otwartym jest praca. Zatrudnienie uczy bowiem systematyczności, punktualności, samodyscypliny, odpowiedzialności, wzmacnia poczucie własnej wartości. Dzięki zdobyciu powyższych umiejętności oraz podniesieniu kwalifikacji zawodowych skazani mają szansę na opuszczenie kryminogennego środowiska, a tym samym na skuteczną resocjalizację. Ponadto, wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności bardzo często sprawia, że osadzeni czują się potrzebni oraz, że mają wpływ na sytuację swojej rodziny.

Obopólne korzyści

Ze względu na fakt, że w ramach sosnowieckiej jednostki penitencjarnej funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego władze aresztu od wielu lat współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zatrudnienia skazanych poza murami jednostki.
Dzisiejsze porozumienie z nowym kontrahentem umożliwi skazanym spłacanie nałożonych na nich sądowych zobowiązań finansowych, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody oraz spłatę zobowiązań jako formy zadośćuczynienia ofiarom przestępstw. Osadzeni dzięki odpłatnemu zatrudnieniu będą mogli również wesprzeć materialnie swoje rodziny.

W przypadku nowo pozyskanego kontrahenta praca osadzonych z pewnością przyczyni się także do szybszej dystrybucji paczek w okresie przedświątecznym.

Więcej o programie pracy dla więźniów pod adresem: Program „Praca dla więźniów”.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej