Dzięki podpisanemu w dniu 15.03.2024 r. przez dyrekcję Aresztu Śledczego w Sosnowcu porozumieniu z Hospicjum Sosnowieckim im. św. Tomasza Apostoła w najbliższej przyszłości osoby odbywające kary pozbawienia wolności będą mogły podjąć nieodpłatną pracę na rzecz kolejnego podmiotu, o którym mowa w art. 38 Kodeksu karnego wykonawczego.

Ponadto przedmiotem porozumienia jest szeroko rozumiana współpraca ukierunkowana na realizację celów statutowych Stowarzyszenia "Hospicjum Sosnowieckie im. św.  Tomasza  Apostoła" i ustawowych zadań Służby Więziennej realizowanych przez Areszt Śledczy w Sosnowcu.

Współpraca pomiędzy sosnowieckim aresztem a Hospicjum realizowana będzie nie tylko poprzez kierowanie skazanych do nieodpłatnych prac na rzecz Stowarzyszenia, ale również przez wymianę informacji niezbędnych do realizacji działań objętych porozumieniem oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności resocjalizacyjnej, społecznej i kulturalno-oświatowej.

Tekst: kpt. G. Kantor

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej