Służba Więzienna realizuje kolejne kursy zawodowe dla osób pozbawionych wolności. Zostały one sfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

By okres odbywania kary pozbawienia wolności nie był czasem straconym dla osadzonych, funkcjonariusze Służby Więziennej organizują m.in. kursy kwalifikacyjne dające możliwość zdobycia zawodu w jednostkach penitencjarnych. Są one finansowane między innymi z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Niedawno zakończył się pierwszy z nich - poświęcony przyuczeniu osadzonych do wykonywania zawodu technologa robót wykończeniowych. Aktualnie trwa kolejna jego edycja, a kolejna zaplanowana jest na czerwiec br.

We wszystkich trzech kursach łącznie weźmie udział 30 skazanych mężczyzn recydywistów zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego. Do udziału w kursie zakwalifikowano w pierwszej kolejności osadzonych o względnie bliskich terminach zakończenia kary lub takich, którzy w niedługim czasie nabędą formalnych uprawnień do ubiegania się o warunkowe zwolnienie. Dzięki kursowi skazani mają okazję nie tylko podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ale także – dzięki z zajęciom z zakresu aktywizacji zawodowej – zwiększyć szanse na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Wszystkie kursy kończą się egzaminami.

W ramach zajęć praktycznych osadzeni remontują pomieszczenia pawilonu mieszkalnego dla osób pozbawionych wolności.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej