Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw ustanowiła dzień 8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej.

Dzień 8 lutego jest okazją do upamiętnienia wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej poległych w trakcie służby. Dyrektor Aresztu Śledczego w Sosnowcu oddał im symboliczny hołd składając wieniec pod tablicą epitafijną poświęconą funkcjonariuszom, kapelanom i pracownikom Straży Więziennej, pełniącym służbę na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, poległym w walkach z niemieckim i sowieckim najeźdźcą, zamordowanym w niemieckich obozach i sowieckich łagrach, w tym – ofiarom zbrodni katyńskiej, zgładzonym przez NKWD w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Kijowie i Mińsku wiosną 1940 roku oraz innym ofiarom komunistycznych represji okresu stalinowskiego. Ponadto funkcjonariusze Służby Więziennej wystawili wartę honorową przy pomniku funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych, którzy oddali życie za Ojczyznę, który znajduje się na placu katedralnym sosnowieckiej Katedry Wniebowzięcia NMP.

Dzień Tradycji Służby Więziennej nawiązuje do organizacji więziennictwa w nowo odrodzonym Państwie Polskim ustalonej w dekrecie w sprawie tymczasowych przepisów więziennych podpisanym przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 8 lutego 1919 r.

Tekst: kpt. G. Kantor

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej