Jak wygląda struktura organizacyjna jednostki penitencjarnej? Ile miesięcy trwa szkolenie psa specjalnego? Czym różni się umundurowanie wyjściowe od służbowego? To tylko nieliczne zagadnienia poruszane podczas spotkania uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie z funkcjonariuszami Służby Więziennej.

W starogardzkim Areszcie Śledczym odbyły się kolejne zajęcia z młodzieżą w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Odpowiedzialność karna vs odpowiedzialność nieletnich?

To właśnie na kwestię odpowiedzialności prawnej młodych ludzi zwracała uwagę uczestników wizyty kpt. Kamila Turzyńska w pierwszej części spotkania. Na podstawie wykładu oraz przedstawionej prezentacji multimedialnej z zakresu edukacji prawnej uczniowie dowiedzieli się również jakie środki karne może zastosować sąd oraz czym są środki zabezpieczające, a czym probacyjne. Ponadto nauczyli się odróżnić zbrodnie od występku oraz wskazać konsekwencje natury prawnej, które może ponieść sprawca przestępstwa.

Specyfika pracy w jednostce penitencjarnej

Zadania realizowane przez Służbę Więzienną; jej strukturę organizacyjną oraz definicję formacji przybliżyli słuchaczom kpt. Kamila Turzyńska i por. Leszek Kolaska. Dzięki omówieniu prezentacji multimedialnej zapoznano uczniów m.in. z najważniejszymi datami z historii starogardzkiej jednostki penitencjarnej, celem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz typologią zakładów karnych. Ponadto dzięki dołączonym zdjęciom młodzież zapoznała się z umundurowaniem więzienników oraz problematyką uzbrojenia, które jest wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas np. konwojowania osób pozbawionych wolności, czy też szkolenia strzeleckiego.

Jakie etapy rekrutacji czekają na kandydata w szeregi formacji?

Podczas wizyty przedstawiono licealistom wymagania stawiane kandydatom chcącym służyć w mundurze funkcjonariusza Służby Więziennej, omówiono proces rekrutacji oraz mocne strony Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jako pracodawcy. Uczniowie otrzymali wcześniej przygotowane materiały informacyjne dotyczące obecnie prowadzonego naboru, a nauczycielom zostały przekazane plakaty, które zostaną zawieszone w szkolnych gablotach.

Wizyta w jednostce miała charakter plenerowy

W następnej części spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim umożliwili porównanie warunków oddziału mieszkalnego zakładu karnego typu półotwartego oraz zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem różnic w zakresie stosowanych zabezpieczeń techniczno – ochronnych. Ponadto młodzież zobaczyła place spacerowe, świetlice, gdzie na co dzień osadzeni uczestniczą w zajęciach kulturalno-oświatowych i kaplicę. Duże zainteresowanie wzbudziła cela zabezpieczająca, czyli jeden ze środków przymusu bezpośredniego oraz możliwość przymierzenia środków ochrony osobistej, w które wyposaża się funkcjonariuszy podczas wykonywania zadań służbowych.

Największe „atrakcje” podczas pobytu uczniów w starogardzkiej jednostce penitencjarnej...

...to wejście na wieżyczkę ochronną, możliwość zobaczenia pojazdu operacyjno-konwojowego oraz pokaz umiejętności psa specjalnego Nemo, który został przygotowany przez sierż. Bartłomieja Ehlert.

Ważna rozmowa

Na zakończenie zajęć mjr Andrzej Ścisłowski – zastępca dyrektora starogardzkiej jednostki wręczył nauczycielom certyfikat potwierdzający udział w programie edukacyjnym oraz przestrzegł młodzież przed zachowaniami mogącymi na zawsze zamknąć im drogę do pracy w formacjach mundurowych.

Fotogaleria

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: kpt. Kamila Turzyńska, por. Leszek Kolaska, st. chor. Joanna Bollin-Osypenko

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej