Spotkanie z funkcjonariuszkami tczewskiej Komendy Powiatowej Policji było kulminacyjnym momentem realizacji programu resocjalizacji „PROSTA DROGA – STOP Promilom”.

Praca resocjalizacyjna z osobami pozbawionymi wolności

Przedmiotowy program resocjalizacji, który  ukierunkowany jest  na przeciwdziałanie pro-kryminalnym postawom adresowany jest do grupy skazanych odbywających kary pozbawienia wolności z zastosowaniem art. 178a§1 i 4 kk, art. 244 kk oraz ust. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zajęcia realizowane są przez mł. chor. Miłosza Głodnego, młodszego wychowawcę działu penitencjarnego.

Poruszanie się pojazdem mechanicznym, bądź rowerem w stanie nietrzeźwości naraża innych uczestników ruchu drogowego – stajemy się wówczas zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla otoczenia. Prowadzone akcje profilaktyczne m.in. za pomocą środków masowego przekazu: prasy, telewizji, radio, internetu, ulotek oraz bilbordów mające na celu uświadamiać ludziom, jak ważne jest zachowanie zdrowego rozsądku, aby nie doprowadzić do tragedii nie są wystarczające. Statystyki prowadzone przez funkcjonariuszy policji nadal są alarmujące - w dalszym ciągu wielu uczestników ruchu drogowego wykazuje postawę lekceważącą wobec zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, łamiąc tym samym prawo i doprowadzając do tragicznych wypadków.

Odpowiedzią na powyższe jest  program resocjalizacyjny „PROSTA DROGA – STOP Promilom”, który ukierunkowany jest m.in. na uświadomienie konsekwencji niestosowania się do norm prawnych oraz zasad ruchu drogowego; nabycie przez osadzonych umiejętności przewidywania konsekwencji swojego postępowania i rozwój zdolności planowania oraz decydowania o własnym losie poprzez poszerzenie wiedzy na temat wpływu alkoholu i innych środków odurzających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W czerwcu br. ten program resocjalizacji ukończyła 8-osobowa grupa skazanych.

Niezwykle owocne spotkanie

12 czerwca 2024 r. w ramach pracy resocjalizacyjnej z osobami pozbawionymi wolności zostało zorganizowane spotkanie z funkcjonariuszkami Komendy Powiatowej Policji w Tczewie -  sierż. Katarzyną Ożóg, Oficerem Prasowym Komendanta Powiatowego Policji  w Tczewie oraz mł. asp. Moniką Jankowską reprezentującą Wydział Ruchu Drogowego. Zajęcia przeprowadzone przez policjantki zdecydowanie nie miały szablonowego charakteru. Dzięki prowadzącym funkcjonariuszkom skazani spontanicznie sami dzielili się własną ”historią prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości”. Osobiste doświadczenia osadzonych w tym zakresie były analizowane pod kątem m.in. obowiązujących zasad ruchu drogowego, konsekwencji prawnych tego rodzaju zachowań oraz zagrożeń, które powoduje „pijany kierowca” na swojej drodze. Motoryczność i sposób prowadzenia zajęć przez mundurowych uaktywniła w osobach skazanych chęć zadawniła pytań, wyjaśnienia wątpliwości, na które cierpliwe i wyczerpująco odpowiadały policjantki. Niezwykle cennym doświadczeniem dla skazanych – uczestników spotkania była możliwość usłyszenia relacji na temat zatrzymywania kierowców jeżdżących po spożyciu alkoholu/ zażyciu środków odurzających właśnie z perspektywy  policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego.

Refleksja to zaczątek zmiany

Prowadzone spotkanie było ukierunkowane na poszerzenie świadomości w zakresie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, konsekwencji łamania norm prawnych, ale przede wszystkim koncentrowało się na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa dla samych kierujących i otoczenia. Echo wizyty policjantek z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie „pozostanie w głowach osób pozbawionych wolności na długo”. Wiedza, dokonane  przemyślenia i spojrzenie na własne zachowanie  poprzez pryzmat „teg , co może się wydarzyć”  i negatywnych konsekwencji, które dotyczą przecież  nie tylko samego kierowcy  być może staną się impulsem do zmiany własnego postępowania. A silne postanowienie, że „już nigdy nie wsiądę po pijanemu za kierownicę” może uratować komuś życie...

 

Tekst: mjr  Kamila Turzyńska, mł. chor. Miłosz Głodny

Zdjęcia: mjr  Kamila Turzyńska, kpr. Jan Kowalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej