Od dziś w służbie Dozoru Elektronicznego jeździ nowy pojazd. Zmiana poprzedniego, wysłużonego samochodu była koniecznością. Funkcjonariusze Działu Dozoru Elektronicznego mogą jeszcze sprawniej wykonywać swoje zadania.

Por. Jarosław Nadarzyński, Kierownik Działu Systemu Dozoru Elektronicznego wraz z kpr. Łukaszem Lipskim odebrali nowe auto w jednej z podpoznańskich firm, które będzie przeznaczone na potrzeby Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego. 

SDE – co to takiego?

System dozoru elektronicznego jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającym na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych. Umożliwia to kontrolowanie przestrzegania przez skazanego nałożonego na niego obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby.

Specyfika służby w starogardzkim SDE

Funkcjonariusze, którzy realizują zadania służbowe związane z bezpośrednią obsługą tego sposobu wykonania kary dla skazanych, realizują je głównie na obszarze województwa pomorskiego, ale również poza jego granicami (w województwach warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim). Ich służba polega na codziennym przemierzaniu wielu kilometrów, nierzadko także w nocy, by zagwarantować właściwy sposób realizacji nałożonych na skazanych obowiązków. Statystycznie w ciągu miesiąca funkcjonariusze Działu Systemu Dozoru Elektronicznego pokonują ok. 13-14 tys. km, co uzmysławia nam jak dużo czasu muszą spędzać w samochodach służbowych. Obecnie w skład starogardzkiego Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego wchodzi jedenastu funkcjonariuszy.

Pierwsze wrażenie

„Miałem okazję już jechać nowym autem. Samochód zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Cieszę się, że trafił do starogardzkiego Działu Dozoru Elektronicznego. Niewątpliwie usprawni to nasze działanie, poprawi komfort pełnienia służby oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w taki sposób, by jeszcze lepiej móc wykonywać swoje obowiązki" - por. Jarosław Nadarzyński.

 

 

Tekst: kpt. Kamila Turzyńska

Zdjęcia: por. Jarosław Nadarzyński, kpr. Łukasz Lipski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej