od 25 lipca do 4 sierpnia w Areszcie Śledczym w Suwałkach zostały przeprowadzone wewnątrzzakładowe szkolenia doskonalące z zakresu zagadnień bepieczeństwa i samoobrony

PRZEDMIOT SZKOLENIA 

Szkolenie dotyczyło zasad zachowania bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Suwałkach w kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, współpraca i wzajemne ubezpieczanie oraz umiejętności samoobrony w razie napaści na funkcjonariusza lub pracownika. 

Tematem szkolenia była znajomość i umiejętność działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy oraz pracowników w celu zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym podczas wykonywania czynności służbowych. 

Zajęcia w forme warsztatów były prowadzone przez sierż. Dawida Krajewskiego starszego oddziałowego Działu Ochrony Instruktora Taktyki i Technik Interwencji, Instruktora Samoobrony, Instruktora Sportu-Boks, posidającego I DAN w Kick-boxingu.

W zajęciach uczestniczyli funkcjonariusze w mundurze służbowym, w swoim miejscu pełnienia służby, aby móc przeprowadzić szkolenie w warunkach zbliżonych do realnych warunków służby. 

Tekst i zdjęcia: por. Marta Kowalczyk - Kalinowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej