W Areszcie Śledczym w Świdnicy rozpoczęła się kolejna edycja autorskiego programu resocjalizacyjnego z udziałem studentów psychologii oraz psychologii biznesu Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW.

Dotychczasowe doświadczenia i wnioski wynikające z przeprowadzonych badań oraz kwestionariuszy świadczą o pozytywnych efektach pierwszej edycji zrealizowanego programu. Uczestniczący w nim skazani nie tylko nauczyli się budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, ale także znacznie wzrósł ich poziom samooceny, co zostało potwierdzone badaniami psychologicznymi.
Należy zaznaczyć, że dla wielu osadzonych budowanie prawidłowych relacji stanowi znaczny problem, który przekłada się na nieprawidłowo prowadzone kontakty towarzyskie, w których nie czują się oni swobodnie. Właśnie dlatego głównym celem nowatorskiego programu „Budzimy świadomość w komunikacji„ realizowanego w Areszcie Śledczym w Świdnicy jest dostarczenie wiedzy na temat komunikacji oraz akceptowalnych społecznie zachowań. Ponadto obok wiedzy istotne pozostaje wykonywanie praktycznych ćwiczeń zmierzających do wykształcenia pożądanych postaw oraz eliminowania tych nieakceptowanych.
 

Rola studentów

Udział w programie studentów psychologii z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW daje realną możliwość ćwiczenia oraz korygowania postaw przy zaangażowaniu dużej grupy specjalistów. Szczególnie kluczowe pozostają praktyczne elementy pracy osadzonych w kontakcie 1 do 1 właśnie z przyszłymi psychologami, co ma poprawić stan zdrowia psychicznego, emocjonalnego, a także zmierzać do zwiększenia samoakceptacji i poczucia własnej wartości.

Edukacja

Proces nauczania, który ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości osoby na temat jej problemów emocjonalnych, psychicznych lub behawioralnych jest skuteczniejszy jeśli pozostaje realizowany w trakcie zajęć grupowych. Jednak wtedy ogromną rolę odgrywa właśnie otoczenie. Decydujący jest warsztat pracy. Osadzeni wykonują ćwiczenia w bezpośrednim kontakcie ze studentami, dzięki czemu mają oni realną możliwość omówienia zagadnień w bezpośrednim kontakcie: “w cztery oczy”.
W trakcie programu kształtowane są również umiejętności społeczne odnoszące się do kontaktu wzrokowego z innymi, odpowiednie powitania, czy używanie właściwego tonu głosu. Istotne pozostają również: aktywne słuchanie, wyrażanie opinii, dostrzeganie tego, co czują inni i okazywanie empatii, a także odpowiednie reakcje emocjonalne (np. płacz, gdy dzieje się coś smutnego, albo śmiech, gdy ktoś mówi coś śmiesznego). Najważniejszy pozostaje wzajemny kontakt, dzięki czemu uczestnicy mają możliwość korygowania zachowań poprzez interakcje na postawę rozmówcy.
 

Adresaci programu

Program jest przeznaczony dla skazanych recydywistów, którzy odbywają karę między innymi za przestępstwa związane z agresją. Dodatkowo do treningu również są kwalifikowani osadzeni, którzy byli skazani wyrokami związanymi z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto dzięki udziałowi w zajęciach na terenie aresztu studenci Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW mają okazję obserwować pracę i wykonywane zadania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, co z kolei przekłada się na zainteresowanie formacją oraz ewentualnym podjęciem w niej służby.

mjr Bartłomiej Perlak
mł. chor Hubert Ludwiczak 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej